§ 373 Ohováranie
(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním značnú škodu, 
b) z osobitného motívu, 
c) verejne, alebo
d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo
b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.
„...Za ohrozovanie policajtov hrozí sedem rokov väzenia.“

§ 323
(1) Kto použije násilie
a) v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b) pre výkon právomoci verejného činiteľa, 
potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ublíženie na zdraví, 
b) a spôsobí ním väčšiu škodu, 
c) závažnejším spôsobom konania, alebo
d) proti orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.

Potom sú tu ešte rozpätia 7 – 12 rokov a viac v špeciálnych prípadoch podľa ods. 
(3) a (4) 
„...ktorým budú hroziť pokuty za nepresne definované šírenie extrémizmu“
Nemyslím, že by na Slovensku bolo definované, čo je tzv. zakázaný symbol, oblečenie či gesto. Neexistuje žiadna príloha k zákonu, čo by to riešila. A na Slovensku sa to rieši basou a nie pokutami ako na Ukrajine.

§ 422
(1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

§ 422a Výroba extrémistických materiálov
(1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
(2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, 
b) verejne, alebo
c) ako člen extrémistickej skupiny.
Podobne ako v Rusku aj na Ukrajine má začať platiť zákon, ktorý mimovládky poberajúce finančnú pomoc zo zahraničia označuje za „zahraničných agentov“. Výsledkom takej legislatívy v Rusku boli rozsiahle razie proti kritickým organizáciám, ktoré sa venujú ľudským právam či ekológii. „Cítim za tým rukopis poradcov ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa obáva doma podobných protestov ako na Majdane,“ povedal SME západný diplomat.